Visam darbam un materiāliem ir garantija, saskaņā ar kuru visas bojātās preces tiks nomainītas bez maksas.

Garantijas laiks iekšdurvīm un ārdurvīm, kā arī to furnitūrai, parketa dēļiem, mēbelēm un citām precēm ir vienāds ar garantijas laiku.

Durvis, līstes, cokols, durvju apšuvums – 12 mēneši

Parketa dēlis – parketa dēļu glabāšanas garantijas laiks ir 12 mēneši no izgatavošanas datuma.

Pieteikties par ražošanas defektiem garantijas laikā var pa telefonu vai vietnē norādīto e-pastu. Piesakoties garantijas gadījumam, līdzi jābūt līgumam ar zīmogu un čeku.

Garantijas saistības ir spēkā:

*par rūpnīcas laulībām;

*deformācijai un bojājumiem, kas nav saistīti ar nepareizu darbību;

*par rūpnīcas defektiem, kas parādījās ekspluatācijas laikā.

Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies:

* nekvalificēta armatūras uzstādīšana vai ievietošana, ja darbus nav veikuši Pārdevēja speciālisti;

*ja preces defektus norādījis Pārdevējs, pārdodot preci;

*ja tiek konstatētas neatļautas izmaiņas preces dizainā;

*ja precei ir ārējas iejaukšanās pēdas vai ir mēģinājums pašam salabot;

* ja prece nav lietota atbilstoši tai paredzētajam mērķim vai apstākļos, kādiem tā nebija paredzēta;

*ja precei ir mehāniski bojājumi gan iekšēji, gan ārēji, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai ekspluatācijas rezultātā;

*ja precei ir mehāniski bojājumi gan iekšēji, gan ārēji, kas radušies nepareizas transportēšanas vai uzstādīšanas rezultātā;

* stihijas, ugunsgrēka, sadzīves faktoru izraisīti preces bojājumi;

*ja tiek konstatēta detaļu plaisāšana un pietūkums ekspluatācijas apstākļu pārkāpuma dēļ (tiešs kontakts ar ūdeni vai darbība telpās ar zemu vai augstu mitruma līmeni).

Preču pieņemšana kvantitātes, kvalitātes (attiecībā uz redzamiem defektiem) un sortimenta ziņā tiek veikta preces nodošanas brīdī pircējam.

Pēc tam Pircējs nav tiesīgs izteikt pretenzijas par daudzumu un sortimentu, izņemot likumā “Par patērētāju tiesību aizsardzību” paredzētos gadījumus.

Garantijas termiņš augstākminētajām saistībām tiek aprēķināts no preces pārdošanas pircējam datuma. Pamats tam ir preču pieņemšanas un nodošanas akts.

Durvju uzstādīšanas garantija

Durvju uzstādīšanai sniedzam garantiju 12 mēnešu laikā no uzstādīšanas datuma no jebkuriem materiāliem un dažādiem gabarītiem. Papildus kvalificētiem amatniekiem, kas uzstāda durvis, durvju uzstādīšanā izmantojam jaunākos instrumentus. Mūsu meistariem ir prasmes, zināšanas, prasmes un daudzu gadu pieredze dažādu durvju uzstādīšanā, tas dod mums tiesības garantēt Jums mūsu uzstādīto durvju ilgstošu darbību. Durvju uzstādīšanas garantijas laiks tiek aprēķināts no uzstādīšanas un pasūtījuma veidlapas parakstīšanas datuma.

Garantija nav spēkā, ja defektus atklāj un uzrāda Pircējs pēc garantijas termiņa beigām. Strīdu gadījumā gan Pircējam, gan Pārdevējam ir tiesības veikt neatkarīgu ekspertīzi.

Mēbeļu garantijas laiks ir:

Korpusa mēbeles:

* mājsaimniecība – 24 mēneši,

*bērnu mēbeles, atpūtas un guļammēbeles un mēbeles sabiedriskajām telpām – 12 mēneši.

Garantijas saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces mehānisku bojājumu rezultātā tās transportēšanas, montāžas, uzglabāšanas vai ekspluatācijas laikā, kā arī defektiem, kas izriet no Pircēja (patērētāja) neatbilstības Vispārīgajiem ekspluatācijas noteikumiem ( uzglabāšana) un mēbeļu kopšana.

Lai izvairītos no defektiem masīvkoka mēbeļu montāžas laikā rudens-ziemas periodā, darbus ieteicams veikt ne agrāk kā 3.dienā pēc to piegādes dzīvoklī (dzīvojamā ēkā).

0
Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart