Pircēja rīcība mēbeļu vai durvju defekta vai nepilnības konstatēšanas gadījumā.

Pretenzijas par nepabeigtu piegādi (pēc mēbeļu/durvju iepakojumu skaita (modelēšana)), kā arī par pasūtījuma neatbilstību tiek pieņemtas tikai uzreiz pēc preces saņemšanas pie Pircēja.

Pretenzijas par preces izskatu, piegādes nepilnību (izņemot mēbeļu/durvju iepakojumu skaitu (modelēšana)) tiek pieņemtas trīs kalendāro dienu laikā pēc preces nodošanas rakstveidā mēbeļu un durvju salonā vai nosūtot e-pastu uz [email protected] turpmāk šādas pretenzijas netiek pieņemtas, visi darbi un piegāde tiek veikta uz Pircēja rēķina.

Prasībā jāiekļauj:

Pircēja pilns nosaukums, līguma numurs, piegādes adrese saskaņā ar līgumu, tālruņa numurs saziņai.

Bojātās preces nosaukums, preces krāsa. Detalizēti aprakstiet preces defektu, norādiet detaļas numuru (izmēru), kas izrādījās brāķis vai par maz darbinieku, un daudzumu.

Pievienojiet šādas fotogrāfijas:

preces vai mēbeļu/durvju elementa fotogrāfiju (līstes), kas visskaidrāk raksturo bojātās preces izmēru un raksturu;

marķējuma foto uz mēbeļu/durvju iepakojuma.

Defekta raksturu nosaka tehnoloģiskās daļas speciālisti, sastādot ekspertīzes aktu. Pārbaudes rezultāti tiek paziņoti Pircējam.

Pretenzijas par preču kvalitāti tiek pieņemtas tikai rūpnīcas iepakojuma klātbūtnē un tikai tādā gadījumā, ja vēl nav uzsākta mēbeļu montāža/durvju uzstādīšana. Preces ar montāžas un demontāžas pēdām nevar atgriezt vai nomainīt.

Pretenziju var iesniegt arī tad, ja slēpts defekts tiek atklāts ekspluatācijas laikā, bet ne vēlāk kā garantijas laikā.

0
Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart